Haunted

 "I do not suffer from insanity. I enjoy every minute of it."

Edgar Allan Poe (1809 – 1849) 

Wat is tenslotte angst anders dan een gebrek aan controle door de rede? Edgar Allan Poe's personages trachten verschijnselen te verklaren die aan hun begrip lijken te ontsnappen. Ze formuleren hypothesen en voorspellingen, vertrouwend op zintuiglijke waarnemingen. Maar meestal blijkt hun redenering onjuist en ontstaat er een gevoel van naderende en oncontroleerbare dreiging. In de verhalen van Poe zijn situaties van direct gevaar eerder zeldzaam. Daarentegen komt geanticipeerde en ingebeelde angst veel vaker voor: het gevaar schuilt niet in de buitenwereld maar in onszelf. 

Een eigenaardig kenmerk van zijn poëzie is Poe's voorkeur voor omgevingen, objecten of fenomenen met een abstracte, zelfs geometrische kwaliteit. De slinger van The Pit en de Pendulum, de plattegrond van het paleis van The Masque of the Red Death, of het abstracte schimmenspel van schilderijen in The Fall of the House of Usher, zijn slechts enkele van de vele mogelijke voorbeelden. Vorm en ruimte worden bij Poe heel vaak beschreven in termen van kleur, vorm, textuur, beweging. Indirect stelt hij zo de perceptie van die fenomenen in vraag. 

Juist in deze balans en verkenning van de grenzen tussen werkelijkheid en verbeelding, tussen zintuiglijke waarneming en ongrijpbaar mysterie, tussen rationaliteit en irrationaliteit, schuilt de fascinatie voor de wereld van Poe. 

Met HAUNTED produceren HERMESensemble en de jonge wolven van Nemø ensemble een verzameling composities geschreven door Pietro Dossena geïnspireerd door het literaire werk van Edgar Allan Poe. Samen onderzoeken ze de fascinerende elementen die hij gebruikte in zijn schrijven en vertalen ze naar het podium via muziek en performatieve elementen. Haunted brengt de eigenaardige wereld van Poe tot leven in een multimediale voorstelling die ons laat nadenken over hoe we onze wereld ervaren. De perceptie van het publiek wordt daarbij in vraag gesteld: hoor ik wat ik denk te horen? Zie ik wat ik denk te zien? Een prikkelende voorstelling die onder de huid kruipt. 

componist
Pietro Dossena
muzikanten
Mar Sala Romagosa, Freya Bovijn, Bert de Rycke, Pieter-Jan Vercammen, Wim Pelgrims, Elisabeth Klinck, Jasmijn Lootens, Esther-Elisabeth Rispens
dramaturg
Kevin Voets
productie
HERMESensemble & Inspiratum 2023, in coproductie met Het Laatste Bedrijf

Deze voorstelling kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid en Gallop Tax Shelter.

Kalender

30.11.2023 – Het Kanaal, Wijnegem (Première)