De Laatste Vlinder

In de 16e eeuw vluchtten duizenden Vlaamse protestanten uit Antwerpen naar Nederland. De integratie verliep niet zonder slag of stoot.
In de 19e eeuw was er een economische vluchtelingenstroom van België naar Frankrijk. Ze kregen het verwijt dat ze de taal niet spraken.
En tijdens de Groote Oorlog vingen Nederlandse vluchtelingenkampen een miljoen Belgen op. Ze kregen het verwijt dat ze hun jobs bedreigden.

Vluchten is van alle tijden.
We vluchten voor deurwaarders.
We vluchten voor het moeten.
We vluchten voor onze ouders, onze dagelijksheid, onze rimpels.

We emigreren figuurlijk naar Tomorrowland, de Efteling, Robinson Island.

We zien anderen die vluchten.
We vinden hen met te veel.
We willen de mens niet zien.

De Laatste Vlinder brengt een ode.
Een ode aan iedereen die gevlucht is
voor om het even wat.

HETGEVOLG is een sociaal-artistieke theaterwerkplaats in Turnhout met een extra groot hart voor mensen die dreigen door de mazen van het maatschappelijk vangnet. Denk aan de mensen met een beperking, minderjarige vluchtelingen, mensen in armoede, mensen met een verslaving, anderstalige nieuwkomers, ...

regie
Stefan Perceval
spel
Marit Stoker en de hartenspelers
productie
Het Gevolg in coproductie met Het Laatste Bedrijf
met de steun van
Gallop Tax Shelter
premiere
14 mei 2021